Home About Us Catalogue Contact Information What's New
Het RANI papier is milieu vriendelijk en stimuleert op een gecontroleerde en duurzame manier de economie en de werkgelegenheid van deze landen in ontwikkeling, met respect voor de mensenrechten en de rechten van het kind.
Wij hebben een rechtstreeks contact met onze leveranciers en controleren de werkomstandigheden van de ateliers waar de RANI artikelen worden vervaardigd.